Kort om dankortsagen og gruppesøgsmålet

FDIH har vundet en række væsentlige sejre i Dankortgebyrsagen mod Nets, se sagens historik forneden. Det betyder, at Dankortgebyrerne fra 16. juli 2013 er nedsat med over 30 %, således at gebyrerne fremover højest må udgøre kr. 1,20 pr. betaling i gennemsnit. Gruppesøgsmålet har til formål at få Nets til at tilbagebetale de gebyrer, som er for høje. 

Jura 436

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastslog i 2013, at Nets opkrævede for høje gebyrer for modtagelse af dankortbetalinger i online transaktioner. Styrelsen har bestemt, at Nets højest må kræve 1,20 kr. i gennemsnit pr. onlinetransaktion.

Nets nedsatte gebyret den 16. juli 2013, men stævnede samtidig Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få rettens ord for, at Nets gebyrer for dankorttransaktioner ikke var urimeligt høje.

Denne sag verserer nu ved Østre Landsret. FDIH er biintervenient i sagen.

Der er nu udmeldt to syns- og skønsmænd. De skal udtale sig om, hvorvidt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregninger vedr. gebyrets størrelse er rimelige. Retssagen bliver behandlet i Østre Landsret i januar 2017. Det er sandsynligt, at sagen vil blive anket til Højesteret af den part, der taber sagen.

Gruppesøgsmålet er anlagt med det formål, at online sælgere, der har betalt gebyrer til Nets for dankorttransaktioner i perioden fra den 1. januar 2008 til 15. juli 2013, og som ikke har overvæltet gebyrerne på kunderne, kan få det for meget betalte tilbage. Se en redegørelse for påstandene i sagen i Åbningsunderretningen.

Gruppesøgsmålet må afvente retssagen mellem Nets og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fordi gruppesøgsmålet ikke kan afgøres, før retten har taget stilling til, om Nets gebyrer har været for høje.

En forudsætning for at være med i gruppesøgsmålet er bl.a., at man tilmelder sig inden den 8. marts 2016.

Det er endvidere en betingelse for tilmelding, at man stiller sikkerhed for sagsomkostningerne og melder sig ind i foreningen for Dankortsag og betaler deltagergebyret. Se mere om sikkerhedsstillelse i FAQ’en og i åbningsunderretningen.

Fordelen ved et gruppesøgsmål er bl.a., at omkostningerne for den enkelte bliver meget mindre, end hvis hver enkelt skulle anlægge sag.

 

Sagens historik

Oktober 2015
Retten godkender gruppesøgsmålet og Foreningen for Dankortsag udpeges som grupperepræsentant.

December 2014
Afslag på fri proces fra procesbevillingsnævnet

November 2014
FDIH godkendt til biintervention i hovedsagen

Juni 2014
Stævningen af Nets sendt til Retten i Glostrup samt ansøgning om friproces afsendt til Civilstyrelsen

Februar 2014
Foreningen for dankortsag blev stiftet

11. december 2013
Konkurrenceankenævnet stadfæster, at Konkurrencestyrelsens påbud til Nets om lavere Dankortgebyrer er rigtig, og gebyrerne derfor ikke må overstige 1,20 kr. i gennemsnit.

16. juli 2013
Nets sænker priserne for at imødekomme Konkurrenceankenævnets afgørelse. Ad valorem gebyret (0,1%) der udgør ca 1/3 af gebyrerne er fjernet permanent.

25. juni 2013
Konkurrenceankenævnet afgør Nets’ anke i favør af Konkurrencestyrelsen og FDIH, der er biintervenient i ankesagen

27. maj 2013
Konkurrenceankenævnet behandler Nets’ klage over afgørelse fra november 2012

23. maj 2013 
Styrelsen afgør, at Nets’ gebyrer fortsat er forhøje, og de skal nedsættes til i gns 1,20 pr. betaling.

Februar 2013  
FDIH klager over nye gebyrer til Konkurrencestyrelsen og beder styrelsen vurdere gebyrerne ud fra kendelsen i november 2012

31. januar 2013
Nets ændrer gebyrspænd

Januar 2013
FDIH og Nets forhandler, men kan ikke blive enige

30. november 2012  
Konkurrencestyrelsen giver FDIH medhold og pålægger Nets og FDIH at forhandle nye gebyrer inden 31/-1-2013

December 2010
Nets anker styrelsens afgørelse - men får afslag på, at anken har opsættende virkning i f t nye priser

10. maj 2010  
FDIH indgiver klage til Konkurrencestyrelsen over PBS’ (nu Nets’) Dankortgebyrer ved betaling på internettet